Vangnet en trampoline

In opdracht van de gemeente Arnhem heeft Zorgbelang Gelderland een inventarisatie uitgevoerd naar de vraag en het aanbod aan maatschappelijke steunvoorzieningen in de regio Arnhem op de terreinen wonen, dagbesteding/werk, inkomen, zorg en welzijn.

Auteur Zorgbelang Gelderland Uitgever Zorgbelang Gelderland Datum 31-03-2009
Download Inzicht Vangnet En Trampoline