De concept Wmo-modelverordening

De nieuwe Wmo 2015 verschilt in veel opzichten van de Wmo 2007. Daarom is het nodig dat gemeenten een nieuwe verordening maken. Deze handreiking helpt Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en cliëntenraden die in hun eigen gemeente invloed willen uitoefenen op de totstandkoming van de Wmo-verordening. De handreiking geeft achtergrondinformatie en aandachtspunten per artikel van de modelverordening.

Auteur Aandacht voor Iedereen Uitgever Aandacht voor Iedereen Datum 30-06-2014
Download Leidraad 14 Handreiking Wmo Verordening