Passende participatie Jeugdbeleid

De Zorg voor Jeugd is in beweging. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van Zorg voor Jeugd. Een van de uitgangspunten voor deze verandering is om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij burgers te organiseren. Om Zorg voor Jeugd aan te laten sluiten bij wat kinderen, jongeren en ouders zelf belangrijk vinden, is het nodig dat alle betrokken partijen – van jongere tot wethouder – met elkaar in gesprek gaan en blijven. De informatie die hieruit voortkomt is onmisbaar.

Deze brochure geeft burgers van Gelderse gemeenten, in het bijzonder jongeren en ouders, handvatten om hun stem te laten horen bij de vorming en uitvoering van jeugdbeleid

‘In beweging!’ is geschreven door Zorgbelang Gelderland, een organisatie die kinderen, jongeren en ouders ondersteunt bij het onder de aandacht brengen van hun ervaringen en wensen.

Auteur Jasmijn van de Pol, Lineke van Hal, Marit van der Goot Uitgever Zorgbelang Gelderland Datum 15-07-2014
Download Passende Participatie Jeugdbeleid