Rapportage Monitor Transitie Jeugd

De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in kaart. De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt waardevolle informatie om het beleid te verbeteren. Hiervoor maakt de Monitor Transitie Jeugd in 2015 en 2016 elk kwartaal een rapportage. Voor meer informatie, kijk op www.monitortransitiejeugd.nl

Jeugdmonitor

 

 

Auteur LOC, Landelijk Platform GGz, Ieder(in), Zorgbelang Nederland, Uw Ouderplatform, MEE Uitgever Datum 11-08-2015
Download Rapportage MTJ Juni 2015 Vs1 0