Jeugdhulp doen we samen. Participatie in FoodValley Gelderland (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2018/12/jeugdhulp-doen-we-samen-participatie-in-foodvalley-gelderland/)

Jeugdhulp doen we samen. Participatie in FoodValley Gelderland

Sinds 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland beleidsverantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en ondersteuning aan jongeren met een zorgvraag en (hun) ouders. Voor een succesvolle uitvoering van deze verantwoordelijkheid is de betrokkenheid van de ‘mensen om wie het gaat’ bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid van groot belang. Deze betrokkenheid (lokale en regionale participatie van jongeren en ouders) is nog onvoldoende van de grond gekomen. Een aantal landelijke organisaties (LOC Zeggenschap in zorg, Ieder(in), Mind, Stichting UW Ouderplatform en Zorgbelang Nederland) wil met het project Jeugdhulp doen we samen cliëntenparticipatie stimuleren en helpen bij de verdere ontwikkeling.

Voorbeelden uit de regio
Met behulp van het project worden in vier regio’s goede voorbeelden van participatie van jongeren en ouders beschreven. Het betreft de regio’s IJsselland, Brabant Zuidoost, Zuid-Holland-Zuid en FoodValley in Gelderland. FoodValley is als één van deze regio’s aangedragen. In de regio FoodValley werken zeven gemeenten samen op het terrein van zorg voor de jeugd. Het betreft de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Veenendaal, Renswoude, Rhenen en Scherpenzeel.

Netwerk Samen Sterk
In de regio FoodValley is het netwerk ‘Samen Sterk’ benoemd als goed voorbeeld waarbij jongeren, ouders en professionals regionaal meedenken en meedoen. Dit was een netwerk van jongeren, ouders én professionals uit de regio. Op basis van behoeften en vragen uit de regio heeft het netwerk invloed uitgeoefend op de ontwikkelingen. Hiermee waren zij structureel gesprekspartner van de gemeenten in deze regio.

Kracht
Bij ‘Samen Sterk’ werd het gesprek vanuit verschillende perspectieven gevoerd. Het kernwoord was ‘samen'. Professionals en actieve vrijwilligers zijn sleutelfiguren én poortwachter tot de jongeren en ouders in de regio FoodValley.

Activiteiten netwerk
Het netwerk is actief geweest gedurende de periode 2014 tot medio 2017. In deze periode werden bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten konden gemeenten hun vraag pitchen. Jongeren, ouders en professionals werden betrokken tijdens ‘open space’ sessies. Naast de bijeenkomsten werd het netwerk ook gevraagd mee te denken over andere lokale thema’s zoals toegang en nazorg, en over regionale thema’s als specialistische zorg.
Medio 2017 hebben de gemeenten de keuze gemaakt om het project lokaal voort te zetten.
Ten behoeve van deze voortzetting is er een overdracht naar de zeven gemeenten geweest. Tijdens een afsluitende bijeenkomst hebben ouders, jongeren en professionals aangegeven welke elementen van Samen Sterk geborgd moeten worden bij een lokale voortzetting.

Ontwikkelingen
Sinds november 2017 hebben de gemeenten in de regio de cliëntparticipatie lokaal opgepakt. Met het project Jeugdhulp doen we samen focussen we op de regio FoodValley. We willen achterhalen hoe het in de praktijk in een jaar later (medio 2018) is gesteld met het betrekken van jongeren en ouders bij beleid. Met de uitkomsten hiervan willen we de regio ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de succesfactoren. Met de beleidsmedewerkers van de regio zijn afspraken gemaakt om de uitkomsten te bespreken en deze in te zetten bij het doorontwikkelen van een netwerk zoals ‘Samen Sterk’ in deze regio.

Auteur Joke Stoffelen, Peter Bootsman, Erica van Everdingen, Sjoerd Wiersma Uitgever Zorgbelang Inclusief Datum 03-12-2018
Download Eindrapport Jeugdhulp Doen We Samen In Foodvalley