Naar aanleiding van de recente fusie tussen Pluryn en Intermetzo en met de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zijn we op zoek naar leden voor een nieuw op te richten gezamenlijke klachtencommissie per 1 januari 2018.

Pluryn/Intermetzo is een grote zorgorganisatie in de regio Nijmegen/Zutphen met diverse locaties door het land heen. Jongeren en volwassenen komen bij ons voor behandeling en ondersteuning: zowel aan huis als in onze voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Leren, werken en vrijetijdsbesteding zijn ook onderdeel van de zorg.

De leden van de klachtencommissie zullen een paar keer per jaar samen met een voorzitter (jurist) en een lid-medewerker van de organisatie klachten gaan behandelen van clienten/naasten. Dit kunnen zeer diverse klachten zijn (bejegening, organisatie, behandel-inhoudelijk etc).

Ingeschat wordt dat deze leden ongeveer 22 uur op jaarbasis hiervoor nodig zullen hebben; dit impliceert met name het voorbereiden van de hoorzitting, het aanwezig zijn bij de hoorzitting en het reageren op een concept uitspraak. Ook wordt een aantal keer per jaar een algemene vergadering gehouden in verband met algemene thema’s.

Nieuwe leden dienen -bij voorkeur- te beschikken over een goed analytisch vermogen, ervaring met cliëntenvertegenwoordiging in de zorg en klachtenonderzoek, kennis van de relevante wet- en regelgeving, levenservaring en integriteit, de mogelijkheid om flexibel ingezet te worden en vervoersmogelijkheden.

Een passende vacatieregeling is aanwezig.

Mocht u interesse hebben in deze functie, dan kunt u contact opnemen met mw. mr. R. Talma: 06-31970735 (ma, do en vrij) of mw. mr. A. Nas : 06 44 878 116 (ma, di, do ochtend en vrij): beiden beleidsmedewerker juridische zaken.