Vacature vrijwilliger hersenletsel.nl werkgroep Nijmegen

Hersenletsel.nl is een landelijke vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen (NAH: Niet aangeboren hersenletsel) en hun naasten. Dit kan zijn door bijvoorbeeld een herseninfarct of hersenbloeding, maar ook door een trauma. De vereniging helpt 5.000 leden met het zo veel mogelijk terug krijgen van de regie op hun leven na het oplopen van hersenletsel. De vereniging heeft regionale afdelingen. Verspreid over de regio zijn werkgroepen actief.

Belangrijkste activiteiten van de werkgroep Nijmegen
Maandelijkse bijeenkomsten op maandagavond, waarbij lotgenotencontact voorop staat. De avonden hebben zowel een informatief als een ontspannen karakter. De bijeenkomsten vinden plaats in de serre van Kalorama en zijn vrij toegankelijk voor de leden van Hersenletsel.nl.

Omschrijving van de functie
-  bijhouden van de ledenadministratie
-  vormgeven van de thema-avonden
-  onderhouden van contact met het regionale bestuur

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig
-  affiniteit met mensen met NAH (TIA, CVA of ander hersenletsel)
-  ervaring met of interesse in bestuurlijke werkzaamheden
-  beschikking over eigen vervoer
-  gemiddeld 2 uur per week beschikbaar 

Heeft u interesse of wilt u informatie?
Neemt u dan contact op met  Marian Verkaaik
marianverkaaik@gmail.com  of bel 06-1720 6763